Sikeres MEES 2.0 audit

Sikeres MEES 2.0 szerinti áttérési audit integráltan az ISO 9001:2015 szerinti felügyeleti eljárással egy időben

Az MSZT ezúton is gratulál a Harkányi Termál Rehabilitációs Centrum vezetőinek és munkavállalóinak a felügyeleti audithoz, mely során sikeresen teljesítették a MEES 2.0 követelményeire való áttérést, valamint további eredményes munkát kíván az integrált irányítási rendszer működtetéséhez és fejlesztéséhez.

Harkányi Termál Rehabilitációs Centrum Közhasznú Nonprofit Kft. vezetősége elkötelezett az intézet működésében az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány és a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok 2.0 előírásain alapuló integrált irányítási rendszer követelményeinek teljesítésére.

Az intézmény integrált irányítási rendszere 2014 óta tanúsított a Magyar Szabványügyi Testület által. Az audit lefolytatására, az előző 8 évhez hasonlóan, az MSZT-t kérték fel mint független, akkreditált tanúsítót.

Az MSZT Tanúsítási Titkársága egészségügyben jártas, felkészült auditorral végezte el az integrált irányítási rendszer kétnapos felügyeleti auditját. Az auditor javaslata alapján az MSZT 2022 októberében pozitív döntést hozott a MEES 2.0 követelményeinek való megfelelés igazolásáról szóló tanúsítvány kiadásáról és az ISO 9001:2015 tanúsítási okirat érvényességének fenntartásáról.

Az auditcsoport erősségként az alábbiakat emelte ki:

 • Optimális intézményi és szervezeti egység szintű minőségcélok, hozzárendelt programok.
 • A minőségirányítási munkatársak felkészültsége, koordináció és fejlesztési tevékenység.
 • Szervezeti kommunikáció.
 • II. Mozgásszervi Rehabilitációs osztály: betegdokumentáció és dokumentumok kezelése.
 • Optimális működési környezet, tisztaság.
 • Humánerőforrási dokumentumok nyilvántartása.
 • Laboratóriumi szabályozás és a gyakorlat összhangja.
 • Infekciókontroll-tevékenység.
 • Gyakorlati oktatásra kialakított demonsterem.
 • Kockázatkezelés.
 • Szervezeti és környezeti tényezők osztályra bontott értékelése.

Forrás: https://www.mszt.hu/hu-hu/tanusitas/hirek/2022/11/harkanyi-termal-rehabilitacios-centrum-kozhasznu-nonprofit-kft