Pályázat címe:   Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórházban

Pályázat kódszáma: EFOP-2.2.18-2017-00038

Státusz:               nyertes

Költségvetés:    180 532 546 Ft

Támogatási intenzitás:  100%

Megvalósítás időszaka: 2017.11.01-2018.10.31. (12 hónap)

Pályázat szakmai tartalma:

A magas színvonalú egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés joga egyik alapjog az Európai Unió és intézetei, illetve Európa polgárai szerint. Ennek megfelelően a betegek – mint az egészségügyi szolgáltatások igénybe vevői – jogosan várják el, hogy a szolgáltatók minden erőfeszítést megtegyenek biztonságukért.

Az egészségügyi szektor magas kockázatú terület mivel a nem kívánatos események – melyek inkább a kezelés, mint a megbetegedés következményei- halálhoz vezethetnek, komoly károkat, komplikációt és a beteg szenvedését okozhatják. Habár sok kórház és egészségügyi ellátó tett intézkedéseket a betegbiztonság elérésére, az egészségügyi szektor még mindig lemaradásban van más iparágak és szolgáltatások mögött.

A projekt átfogó stratégiai célja a betegellátás minőségének betegbiztonsági szempontú infrastrukturális fejlesztése. Az egészségügyi ellátás strukturális kihívásainak kezelése, az ellátórendszer prevenciós kapacitásának, eredményességének és hatékonyságának javítása és az ellátás időtartamának lerövidítése.

Projektünk 2 fő fejlesztési területre irányul:

  1. általános és speciális higiénés rendszerek fejlesztése

Fő célunk, hogy a kézhigiénét a beteg ellátás minőségi indikátoraként alkalmazzuk, hiszen ez a prevenció egyik legfontosabb eleme, az egyik legfontosabb eszköz a fertőzések átvitelének megakadályozásában. A megfelelő kézhigiéne elengedhetetlen; a megfelelő időben és módon elvégzett kézmosás életeket menthet.

  1. egységes betegazonosító rendszer bevezetése

A betegbiztonságot érintő „nemkívánatos események”, ellátási hibák jelentős része (közel 70%) kommunikációs hibákra vezethető vissza.

Projektünk által egy magas színvonalú betegazonosító rendszer kerülne bevezetésre a fenti probléma kerülne kiküszöbölésre. A rendszer képes a pontos információ átadásra a Páciens jelenlegi állapotával, legutóbbi állapotváltozásaival, folyamatban lévő terápiáival, legutóbbi vagy potenciálisan felmerülő változásaival kapcsolatban. Az egészségügyi ellátásban felmerülő kommunikációs eredetű ellátási hibák (19%) csaknem fele a nem megfelelő zárójelentések és egyéb, kórházhoz kötődő kommunikációs problémák miatt következett be.

A projekt célcsoportjai Magyarország kevésbé fejlett régióinak a lakossága különös tekintettel Dél-Dunántúl (Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye) lakosságára és a fejlesztés által érintett egészségügyi intézmény dolgozói.

 Pályázat kódszáma:       EFOP-1.10.2-17-00004

Pályázat címe:   Egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórházban

Státusz:               nyertes

Költségvetés:    144 255 999 Ft

Támogatási intenzitás:  100%

Megvalósítás időszaka: 2017.06.01 – 2019.05.31. (24 hónap)

Pályázat szakmai tartalma:

Az Európai Unió országainak többségéhez hasonlóan hazánkban a népesség fogyása a társadalom idősödésével, azaz az időskorúak arányának növekedésével párosul, a várható élettartam emelkedésével egyre több egészségügyi kiadással kell terveznünk, mindezt az egyre csökkenő orvos és egészségügyi dolgozói létszámmal megoldva. Az egészségügyi emberi erőforrás hiánya nemcsak Magyarországon, hanem az Európai Unióban és világszerte is aktuális problémát jelent.

Az Európai Unión belüli szabad munkaerő-áramlás, a diplomák kölcsönös elismerése és az egyes tagállamokban elérhető jelentős jövedelmi különbségek egy fokozott, kelet-nyugati, dél-északi irányú mobilitást eredményeznek. Az orvosok és az egészségügyi szakdolgozók külföldi munkavállalása szempontjából Magyarország fokozottan érintett, így az elmúlt időszakban megtett kormányzati intézkedések kiemelten a munkaerő megtartására irányultak.

A támogatási kérelmünk alapvető célja olyan egészségügyi humánerőforrás mennyiségi fejlesztését célzó beavatkozások megvalósítása a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórházban, amelyek által csökkenthetőek az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésben mutatkozó egyenlőtlenségek, csökken az egészségügyben a betöltetlen álláshelyek száma, valamint javulnak az egészségügyben a munkaerő megtartását szolgáló munkakörülmények és feltételek, valamint a lakosság számára nyújtott ellátások minősége és hatékonysága.

Projektünk az alábbi két fő tevékenységre fókuszál:

  1. Intézményi létszámbővítés

A projekt keretében szakdolgozói területen 3 fő szakápoló felvételét tervezzük. A 317/2016. (X. 25.) Korm. rendelet 5. melléklete alapján a gyakorló ápoló szakma hiányszakmának minősül.

  1. Mobil team létrehozása

A projekt keretében 5 mobil team kialakítását tervezzük az alábbiak szerint:

–              Decubitus mobil team

–              Diabetes mobil team

–              Infekciókontroll mobil team

–              Korai rehabilitáció mobil team

–              Mozgásszervi rehabilitációs mobil team

A mobil teamben történő foglalkoztatás időtartama minden projektben szereplő személy esetében 24 hónap. A kórház vállalja, hogy a mobil teammel kapcsolatos tevékenységekhez megfelelő dokumentációt vezeti, amely legalább havi bontásban készült igazoló lapot tartalmaz. A mobil teamek létrehozása hozzájárul a köz- és humán szolgáltatásokban dolgozók szakmai képzettségének javításához, motivációjának növeléséhez, illetve szolgáltatási kapacitáshiányok felszámolásához.

A projekt megvalósítása által javul Harkány, ill. a Dél-Dunántúli régióban a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház által ellátott fekvőbeteg szakellátási területhez tartozó települések, így a megye lakosságának az egészségügyi ellátása és életminősége, melyek alapvetőek egyrészt a társadalmi felzárkózáshoz, másrészt a gazdaság sikeres működéséhez, továbbá hozzájárul a térség hosszú távú versenyképességének megőrzéséhez.

A tervezett projekt teljes mértékben összhangban van a korábbi fejlesztéseinkkel, a jelenleg beadás alatt álló pályázatainkkal. A fejlesztések átgondoltak és a három közel egyidejűleg benyújtásra kerülő EFOP pályázat egymásra épülésén, illetve kiegészítésén alapszik, melynek komplex célja a Kórház hosszú távú magas színvonalú működése, és a betegek minél teljesebb körű, szakszerű és hatékony ellátása.

 Pályázat kódszáma:       EFOP-2.2.20-17-2017-00027

Pályázat címe:   Emelt szintű radiológiai ultrahang berendezés beszerzése a Zsigmondy

Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórházban

Státusz:               nyertes

Költségvetés:    31 503 660 Ft

Támogatási intenzitás:  100%

Megvalósítás időszaka: 2017.12.01-2018.11.30. (12 hónap)

Pályázat szakmai tartalma:

Sikeres pályázat keretében a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórházban 1 db emelt szintű radiológiai ultrahang berendezés beszerzésére került sor. Az eszközbeszerzés kizárólag a közfinanszírozott fekvőbeteg szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatásunkhoz vesszük igénybe.

Az eszközbeszerzés eredményeképpen Harkányban kerül üzembe helyezésre az emelt szintű radiológiai berendezés, így a helyi és a térségben élő lakosságnak nem kell Pécsre beutaznia egy-egy vizsgálatért, így a betegelégedettség nő, mert kevesebb lesz az utazás, és a várakozási idő, illetve az új eszköz beszerzésével pontosabb, jobb minőségű daignózist tudunk felállítani, így magasabb színvonalú egészségügyi szolgáltatás tudunk nyújtani. Az új eszköz használatával az egészségügyi dolgozókra nehezedő nyomás is csökken, mivel rövidebb idő alatt tudjuk elvégezni az egyes vizsgálatokat, illetve esetlegesen komplexebb képet kapunk. A gyorsabb és hatékonyabb munkavégzés által mind a betegek mind az orvosok szakdolgozók elégedettsége, illetve motivációja nő. A beszerezni kívánt eszközök képalkotási felbontásának növelésével lehetővé válik az orvosok számára a diagnózisok pontos felállítása, az ergonómiai követelményeket figyelembe vevő kialakítás, a nagyobb méretű monitor és a zoomolás lehetővé teszi az orvosok és szakdolgozók kényelmesebb munkavégzését akár hosszadalmas vizsgálatok esetében is. Ezek a munkavállalókra nehezedő nyomást is csökkentik, csökkenhet a pályaelhagyók száma és a fluktuáció. Az eszközzel panoráma képek készíthetők, illetve fúzionálni tudja az ultrahang és a CT képeket, így több vizsgálat helyett akár ez az egy ultrahang vizsgálat már megoldást jelenthet, így rövidülnek a vizsgálati idők, csökken a betegek várakozási ideje, összességében pedig csökkehet a kórházi ellátásban töltött idő is.  Az eszköznek moduláris lesz a kialakítása, így továbbfejleszthető lesz a jövőben.

Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft-nél.

A projekt azonosító száma: TIOP-2.2.8.A-15/1-2016-0017

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Kedvezményezett neve: Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft.

Projekt címe: Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft-nél

A szerződött támogatás összege: 225,22 millió forint

A támogatás mértéke 100%.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2015.12.31

 

A projekt tartalma: A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. 225,22 millió forint 100%-os vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert az „Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása” című pályázaton a Széchenyi2020 program keretében.

A fejlesztés célja a Kórház rehabilitációs szolgáltatásokat nyújtó infrastruktúrájának és műszerezettségének fejlesztése, valamint a betegek komfortfokozatának javítása volt. A projekt keretében számos, a betegek komfortfokozat növelő beruházás és eszközbeszerzést sikerült megvalósítani. Az intézmény a szükséges átalakítások után hatékonyan és hosszú távon is fenntartható módon tud működni, illetve a fekvőbeteg-szakellátás intézményét felkészíti a struktúraváltásra (eszközfejlesztés, infrastruktúra-fejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban). A kórház számára a fejlesztéssel lehetővé vált a komplex ellátások biztosítása a páciensek számára, és a szolgáltatások megfelelő kapacitásbővítése is.

A beruházás 2015 decemberében fejeződött be.

Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft-nél.

A projekt azonosító száma: TIOP-2.2.8.A-15/1-2015-0015

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Kedvezményezett neve: Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft.

Projekt címe: Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft-nél

A szerződött támogatás összege: 14,96 millió forint

A támogatás mértéke 100%.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2015.12.31

 

A projekt tartalma: A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. 14,96 millió forint 100%-os vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert az „Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása” című pályázaton a Széchenyi2020 program keretében.

A fejlesztés célja a Kórház rehabilitációs szolgáltatásokat nyújtó infrastruktúrájának és műszerezettségének fejlesztése, valamint a betegek komfortfokozatának javítása. A projekt keretében, a betegek komfortfokozat növelő beruházásokat sikerült megvalósítani.

Az intézmény a szükséges átalakítások után hatékonyan és hosszú távon is fenntartható módon tud működni, illetve a fekvőbeteg-szakellátás intézményét felkészíti a struktúraváltásra (eszközfejlesztés, infrastruktúra-fejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban). A kórház számára a fejlesztéssel lehetővé vált a komplex ellátások biztosítása a páciensek számára, és a szolgáltatások megfelelő kapacitásbővítése is.

A beruházás 2015 decemberében fejeződött be.