Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztései valósultak meg az EFOP-2.2.19-17-2017-00004 pályázat keretében

A járóbeteg szakellátásaink 6 területén (nőgyógyászat, kardiológia, bőrgyógyászat, fizioterápia, radiológia, reumatológia) hajtotottunk végre fejlesztéseket. A projekt mérete: 299 651 000 Ft volt (100% támogatással), a projekt ERFA-ból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában került finanszírozásra.

Pályázatunk a járóbeteg-ellátás fejlesztését irányozta elő, a járóbeteg rehabilitáció erősítésével mind eszközbeszerzéssel, mind infrastrukturális beruházásokkal, és a betegutak racionalizálásával, kapacitás átrendezéssel. A pályázat két alapvető pillérre épült, az orvostechnikai eszközbeszerzésre a fenti szakmákban (kardiológiai telemetriás rendszer, bőrgyógyászati PUVA berendezés, röntgen és ultrahang berendezések, véralvadás elemző labor automata, fizioterápiás eszközök és nőgyógyászati vizsgáló ágy) és az építési tevékenységre, melyek megközelítőleg azonos költséggel bírnak. A projekt keretében beszerzett eszközök kizárólag közfinanszírozott járóbeteg egészségügyi ellátás nyújtásához kapcsolódóan kerülnek felhasználásra. A projekt megvalósítása során a fejlesztések támaszkodtak az intézmény jelenlegi szakmai- és tudásbázisára, szakember állományára, valamint illeszkednek a meglévő orvostechnikai és orvos-technológiai infrastrukturális hátteréhez.

https://hirtv.hu/ahirtvhirei/300-millio-a-harkanyi-egeszsegugynek-2573658