Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése

Pályázat kódszáma: EFOP-2.2.19-17-2017-00004

Státusz:               nyertes

Költségvetés:    299 651 000 Ft

Támogatási intenzitás:  100%

Megvalósítás időszaka: 2022.01.01-2023.09.30. (21 hónap)

Pályázat szakmai tartalma:

A Harkányi Termál Rehabilitációs Centrum Közhasznú Nonprofit Kft. az EFOP-2.2.19-17 kódszámú „Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése” című felhívás keretében a járóbeteg szakellátás 6 területén (nőgyógyászat, kardiológia, bőrgyógyászat, fizioterápia, radiológia, reumatológia) kíván fejlesztést végrehajtani. Pályázatunk célja a járóbeteg-ellátás irányába pozícionálni a betegellátást, illetve a járóbeteg rehabilitáció erősítése mind eszközbeszerzéssel, mind infrastrukturális fejlesztéssel, és a betegutak racionalizálása, kapacitás átrendezéssel. A pályázat két alapvető pillérre épül, az eszközbeszerzésre (orvostechnikai eszközbeszerzések a fenti szakmákban) és az építési tevékenységre (röntgen és ultrahang helységek felújítása és átalakítása, száraz szénsav helység kialakítása, kismedence tető felújítása és belső festése, továbbá a járóbeteg kezelések helységeinek festése), melyek megközelítőleg azonos költséggel bírnak. A projekt megvalósítása során a fejlesztések támaszkodnak az intézmény jelenlegi szakmai- és tudásbázisára, szakember állományára, valamint illeszkednek a meglévő orvostechnikai és orvos-technológiai infrastrukturális hátteréhez. A projekt keretében beszerzett eszközök kizárólag közfinanszírozott egészségügyi ellátás nyújtásához kapcsolódóan kerülnek felhasználásra.

A pályázat megvalósítási idejét 2022.01.01- 2023. 09.30-ig, azaz 21 hónapra terveztük.

Annak érdekében, hogy az aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése megvalósuljon, és csökkenjen a továbbküldött betegek száma, az alábbi tevékenységeket tervezzük megvalósítani jelen projekt keretében.

Az ambuláns betegek ellátásához szükséges eszközbeszerzés keretében a kardiológiai betegek számára az alábbi kisebb eszközök (ABPM, alvási apnoe, holter EKG, stb) illetve ultrahang és telemetriás rendszer beszerzésére, és bevezetésére kerül sor. A nőgyógyászati rendeléshez 1 db akadálymentes vizsgálóágyat szeretnénk beszerezni a projekt keretében. A bőrgyógyászati rendelés fejlesztéséhez PUVA berendezést szeretnénk beszerezni. A fizioterápiás részlegünk fejlesztéséhez 1 db CPM térdmozgató gépre, és 6 db kombinált elektroterápiás fizikoterápiás eszközre lenne szükségünk. A reumatológiai részlegünket ultrahang és röntgen gép vásárlásával szeretnénk korszerűsíteni és hatékonyabbá tenni a betegellátást. A harkányi kórházban a reumatológia szakterület a heti 58 szakorvosi órával a legnagyobb óraszámú járóbeteg szakellátás. Ennek keretében látjuk el a legtöbb beteget. A reumatológiai diagnosztika fontos eleme az UH diagnosztika, mely az utóbbi években egyre inkább a reumatológusok által végzett vizsgálat.

Az eszközbeszerzés mellett célunk lenne a járóbeteg ellátás színteréül szolgáló balneológia épületének részleges felújítása, a röntgen és az ultrahang helységek felújítása és átalakítása, száraz szénsav helység kialakítása, kismedence tető felújítása és belső festése, továbbá a járóbeteg kezelések helyet adó terek belső festése.

A projekt eredményeképpen az ambuláns rehabilitáció erősítése révén hatékonyabb betegellátást tudunk biztosítani. A Kórház, mint regionális centrum szinte teljes körű ellátást tud biztosítani a régió lakosságának. A gyorsabb munkába való visszaállás, a felesleges betegutak lerövidítése, a járóbeteg-ellátás balneoterápiás részlegének és infokommunikációs rendszerének fogyatékos személyek ellátását megkönnyítő eszköz és infrastruktúra fejlesztése jelentős betegkörnek ad további helyi lehetőséget a gyógykezelésük során, illetve a korábban országos központok (OORI) által kezelt betegek nagyobb hatékonysággal elláthatók. Ezen eredmények hosszútávon az ellátási körzetben regionális szinten mérhetővé válnak, de akár nemzetgazdasági szinten is megmutatkozhatnak.