Gyászhír

Dr. Keszthelyi Béla (1932 – 2019)

Dr. Keszthelyi Béla 1977 – 2004 között 27 éven át vezette a Baranya Megyei Harkányi Gyógyfürdőkórházat, a Pécsi Orvostudományi Egyetem I. sz. Belklinikájá­nak adjunktusaként kapott meghívást e tisztségre. Személyében nagytapasztalatú, avatott és tudományos téren is sikeres, kandidátusi minősítésű klinikus került az igazgatói székbe, gazdag tapasztalatait eredményesen hasznosította új munkaterületén. Az általa szervezett munkacsoportok tevékenysége folytán 1978-tól jelentős klinikai farmakológiai tudományos profil bontakozott ki a Gyógyfürdőkórházban.

A harkányi kórház előtt 16 éves belgyógyászati klinikai, és közel négy éves uránbányászati igazgatói állásban töltött egészségügyi szolgálatot látott el.  

Mint elődeit, őt is szervezési feladatok várták elsősorban. Új színt ho­zott és értékes profilbővülést jelentett a „B” épület magasföldszintjén 1977-ben megnyitott 42 ágyas megyei mozgásszervi rehabilitációs osz­tály.

Kezdetben főként a reumatológia – balneológia – klimatológia tárgyköréből, később a profilok bővülésével a bőrgyógyászat, a gynecologia, a rehabilitáció, a klinikai farmakológia, a klinikai immunológia, a laborató­riumi vizsgálatok és radiológia területén is kibontakozott a tudományos munkásság, amelyet hazai és külföldi kongresszusokon tartott előadások tanúsítottak. Klinikai tanulmányok, diagnosztikai, terápiás és kazuiszti­kai közlemények jelentek meg hazai és külföldi szaklapokban.

A harkányi Gyógyfürdőkórházban folyó tudományos munka kiemel­kedő értékelésének és elismerésének tekinthető a Magyar Reumatológiai Társaság 1980. október 23–24-én Siklós – Harkány székhelyen zajlott Vándorgyűlése, amelyet az Országos Reuma és Fizioterápiás Intézet és a Harkányi Gyógyfürdőkórház közösen rendezett.

Baranya megye két nagy bányavállalata segítségével a ma már törté­nelmi nevezetességet jelentő egykori gyógyszálló helyreállított második emeletén 1980. november 1-én 30 ágyas nappali kórház nyílt. Ide a bányák küldték komplex fizioterápiás kezelésre mozgásszervi betegeiket.

A 70-es évek elejétől, a nemzetközi idegenforgalom fellendülésével, mérsékelt számban más külföldi fekvőbetegeket is felvet­tek a Gyógyfürdőkórházba, Ausztráliától Kanadáig. A kórház ebből adódó bevételének egy részét új diagnosztikus vagy terápiás eszközök vá­sárlására, egy-egy orvos külföldi kongresszuson való részvételének finan­szírozására

A 80-as évek elején, a hazai és külföldi gyógyturizmus fellendülésével a kórház szűkös fizioterápiás lehetőségei már nem felelhettek meg a megnövekedett ambuláns betegforgalom igényeinek. Indokolttá vált ezért a betegek korszerű, kényelmes, minden igényt kielégítő ellátását biztosító fizioterápiás épületegyüttes létesítése. Az első épület ünnepélyes átadása 1986. augusztus 16-án történt. Ezután sikerült megépítetni a kupolás me­dencecsarnokot, négy medencével, higiénés helyiségekkel. Használatba vételre 1990. április 10-én került sor. A hazai viszonylatban egyedülálló, süllyeszthető aljzatú medence betegbeemelő szerkezet nélkül is alkalmas nehezen mozgó (bénult, amputált) betegek fürdetésére, tornáztatására.

A reumás-mozgásszervi betegek kezelése, rehabilitációja — a betegsé­gek jellegéből adódóan — csapatmunka vallotta Dr. Keszthelyi Béla. Az orvos, gyógytornász, masszőr­, fizioterápiás kezelő, szociális gondozó szoros együttműködésére épül. Mindezt kiegészíti a gondos ápolás.

Dr. Keszthelyi Béla irányítása alatt az intézetben 270 ágyon évente 4100-4200 beteget ápolnak; 198 ágyon reumásokat, 42 ágyon a megye mozgásszervi rehabilitációs bete­geket, 20 ágyon nőgyógyászati és 10 ágyon psoriasisos betegeket. A reu­más, nőgyógyászati és bőrbetegek az egész ország területéről beutalhatók voltak.

Dr. Keszthelyi Béla igazgató főorvost a Pécsi Orvostudományi Egyetem címzetes egyetemi tanárrá nevezte ki 1990-ben, az intézet pedig 1991-ben a Pécsi Orvostudományi Egyetem oktató kórháza lett. Azóta ötödéves orvostanhallgatók számára választható tárgyként az intézet orvosai oktat­ják a reumatológiát, a mozgásszervi rehabilitációt és fizioterápiát, részt vesznek emellett a rezidensképzésben és a családorvosi továbbképzésben is. Mindez megteremtette az alapot ahhoz, hogy legújabban realitásként merülhetett fel reumatológiai egyetemi tanszék alapítása a Gyógyfürdő-kórház bázisán.

2004-ben Mádl Ferenc köztársasági elnök a Magyar Köztársasági rend Lovagkeresztjét adományozta dr. Keszthelyi Bélának, az orvostudomány kandidátusának, mint egy 47 éves munkájának elismeréséül.

Dr. Keszthelyi Béla szavait idézve: „fő feladatomnak mindig az emberközeli orvosi tevékenységet tekintettem. Vallom azt, hogy orvosnak lenni csak akkor érdemes és jó munka, ha az ember szakmailag folyamatosan képzi magát, emberileg pedig olyan közel marad a beteghez, amennyire csak lehet”.

FELHÍVÁS!

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy fekvőbeteg ellátás igénybevételéhez védettségi igazolvány, vagy 72 órán belüli negatív PCR COVID teszt szükséges. A PCR tesztet a betegeknek saját maguknak kell intézni. A  védettségi igazolvánnyal nem rendelkező betegeknek a betegfelvétel előtt szükséges elvégezni egy antigén gyorstesztet, ezt Kórházunk biztosítja, negatív eredmény esetén a betegfelvétel megkezdődik.

Járóbetegnek a kezelések felvételéhez szükséges bemutatni a védettségi igazolványt.

Amennyiben a beteg még nem rendelkezik védettségi igazolvánnyal, abban az esetben kezeléseket az első oltástól számított 14. naptól veheti igénybe fekvő, illetve járóbeteg kezelések esetében. Ennek igazolására szükséges kinyomtatni és bemutatni az EESZT eProfilból vagy az Ellátások/Egészégügyi és betegdokumentumok aloldalról a COVID-19 Oltási lapot.

Védettségi igazolványt és a PCR teszteket a Betegbiztonsági Szolgálat (BBSZ) ellenőrzi belépéskor.

18 év alatti személyek ambuláns kezelést nem vehetnek fel határozatlan ideig.

Látogatási tilalommal és kijárási korlátozás feloldásával kapcsolatos információ

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy időpont egyeztetés céljából nem lehet belépni a Kórház területére. Időpontot kizárólag telefonon vagy e-mailben lehet egyeztetni, járóbeteg szakrendelésre a +3672/580-943 telefonszámon, vagy az idopont@harkanykorhaz.hu e-mail címen (születési adatok és TAJ szám megadásával), illetve osztályos felvételre a +3672/580-957 telefonszámon, vagy a beutaloinfo@harkanykorhaz.hu e-mail címen.

Az időpontra érkezőket kérjük, hogy a megadott időpont előtt max 10 perccel érkezzenek, korábban nem léphetnek be az Intézménybe!

A szájmaszk használata kötelező a Kórház területén!

Az időpont nélkül érkező betegeket nem fogadjuk!

Megértésüket köszönjük!