Egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórházban

Pályázat kódszáma:       EFOP-1.10.2-17-00004

Státusz:               nyertes

Költségvetés:    144 255 999 Ft

Támogatási intenzitás:  100%

Megvalósítás időszaka: 2017.06.01 – 2019.05.31. (24 hónap)

Pályázat szakmai tartalma:

Az Európai Unió országainak többségéhez hasonlóan hazánkban a népesség fogyása a társadalom idősödésével, azaz az időskorúak arányának növekedésével párosul, a várható élettartam emelkedésével egyre több egészségügyi kiadással kell terveznünk, mindezt az egyre csökkenő orvos és egészségügyi dolgozói létszámmal megoldva. Az egészségügyi emberi erőforrás hiánya nemcsak Magyarországon, hanem az Európai Unióban és világszerte is aktuális problémát jelent.

Az Európai Unión belüli szabad munkaerő-áramlás, a diplomák kölcsönös elismerése és az egyes tagállamokban elérhető jelentős jövedelmi különbségek egy fokozott, kelet-nyugati, dél-északi irányú mobilitást eredményeznek. Az orvosok és az egészségügyi szakdolgozók külföldi munkavállalása szempontjából Magyarország fokozottan érintett, így az elmúlt időszakban megtett kormányzati intézkedések kiemelten a munkaerő megtartására irányultak.

A támogatási kérelmünk alapvető célja olyan egészségügyi humánerőforrás mennyiségi fejlesztését célzó beavatkozások megvalósítása a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórházban, amelyek által csökkenthetőek az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésben mutatkozó egyenlőtlenségek, csökken az egészségügyben a betöltetlen álláshelyek száma, valamint javulnak az egészségügyben a munkaerő megtartását szolgáló munkakörülmények és feltételek, valamint a lakosság számára nyújtott ellátások minősége és hatékonysága.

Projektünk az alábbi két fő tevékenységre fókuszál:

  1. Intézményi létszámbővítés

A projekt keretében szakdolgozói területen 3 fő szakápoló felvételét tervezzük. A 317/2016. (X. 25.) Korm. rendelet 5. melléklete alapján a gyakorló ápoló szakma hiányszakmának minősül.

  1. Mobil team létrehozása

A projekt keretében 5 mobil team kialakítását tervezzük az alábbiak szerint:

–              Decubitus mobil team

–              Diabetes mobil team

–              Infekciókontroll mobil team

–              Korai rehabilitáció mobil team

–              Mozgásszervi rehabilitációs mobil team

A mobil teamben történő foglalkoztatás időtartama minden projektben szereplő személy esetében 24 hónap. A kórház vállalja, hogy a mobil teammel kapcsolatos tevékenységekhez megfelelő dokumentációt vezeti, amely legalább havi bontásban készült igazoló lapot tartalmaz. A mobil teamek létrehozása hozzájárul a köz- és humán szolgáltatásokban dolgozók szakmai képzettségének javításához, motivációjának növeléséhez, illetve szolgáltatási kapacitáshiányok felszámolásához.

A projekt megvalósítása által javul Harkány, ill. a Dél-Dunántúli régióban a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház által ellátott fekvőbeteg szakellátási területhez tartozó települések, így a megye lakosságának az egészségügyi ellátása és életminősége, melyek alapvetőek egyrészt a társadalmi felzárkózáshoz, másrészt a gazdaság sikeres működéséhez, továbbá hozzájárul a térség hosszú távú versenyképességének megőrzéséhez.

A tervezett projekt teljes mértékben összhangban van a korábbi fejlesztéseinkkel, a jelenleg beadás alatt álló pályázatainkkal. A fejlesztések átgondoltak és a három közel egyidejűleg benyújtásra kerülő EFOP pályázat egymásra épülésén, illetve kiegészítésén alapszik, melynek komplex célja a Kórház hosszú távú magas színvonalú működése, és a betegek minél teljesebb körű, szakszerű és hatékony ellátása.

FELHÍVÁS!

LÁTOGATÁSI és KIJÁRÁSI TILALOM

Visszavonásig a Nemzeti Népegészségügyi Központ látogatási tilalmat rendelt el minden fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál. Felhívjuk a figyelmet, hogy Intézményünkben kijárási tilalom is érvényben van!

Visszavonásig időpont egyeztetés céljából nem lehet belépni a Kórház területére. Időpontot kizárólag telefonon vagy e-mailben lehet egyeztetni, járóbeteg szakrendelésre a +3672/580-943 telefonszámon, vagy az idopont@harkanykorhaz.hu email címen (születési adatok és TAJ megadásával), illetve osztályos felvételre a +3672/580-957 telefonszámon, vagy a beutaloinfo@harkanykorhaz.hu e-mail címen.

Az időpontra érkezőket kérjük, hogy a megadott időpont előtt max 10 perccel érkezzenek, korábban nem léphetnek be az Intézménybe!

A szájmaszk használata kötelező a Kórház területén!

Az időpont nélkül érkező betegeket nem fogadjuk!

Felhívjuk az ambuláns kezelésre járó betegeink figyelmét, hogy amennyiben nem jelzi legalább 24 órával a kezelés előtt, hogy nem jön a következő kezelésre, abban az esetben nem tudjuk a kezeléseiket a továbbiakban fenntartani, törölni fogjuk és új kezelések ütemezésére lesz szükség. Az érintett járó beteg kezelést felvevő betegeink a 06 20 771 0807 telefonszámon tudják jelezni, hogy nem tudnak a következő kezelésen megjelenni.

Megértésüket köszönjük!