Alapítvány

Batthyány Kázmér és Than Károly Emlékére Alapítvány

(Batthyány –Than Alapítvány)

Címe: 7815. Harkány, Zsigmondy sétány 1.
Adószáma: 18304103-1-02
Számlaszáma: CIB   10700055-67469981-51100005

 

 

A Batthyány-Than Alapítvány célja a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórházban folyó közhasznú tevékenység fejlesztése, mely magába foglalja többek között az egészségmegőrzést, betegségmegelőzést, gyógyító- és egészségügyi rehabilitációt, tudományos- és kutatómunkát, továbbképzéseket és minden ezzel összefüggő egyéb célkitűzés megvalósítását. Ahhoz, hogy ezeket a tevékenységeket, a kórházban folyó nemzetközileg is elismert, sokrétű, és egyre bővülő szakmai munkát az Alapítványunk hatékonyan tudja támogatni, az Ön segítségére is szükség van, ehhez kérjük most együttműködését.

Kérjük, amennyiben lehetősége van rá személyi jövedelemadójának 1%-át a Batthyány-Than Alapítvány javára és így rajta keresztül a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház támogatására, a fenti célokra szíveskedjen felajánlani.

 

Alapítványi célok:

  1. A kénes gyógyvíz hatásának kutatása.
  2. A reumatológiai betegségek előfordulásának, gyógyítási módszereinek elemzése, kutatása, a rehabilitációs tevékenység fejlesztése.
  3. Kongresszusokon, tudományos fórumokon való részvétel támogatása, ösztöndíj lehetőségek teremtése a fiatal orvosok, gyógytornászok, szakképzett terápiás szakemberek részére pályázat útján.
  4. Hazai és nemzetközi cserekapcsolatok ösztönzése, tanulmányutak pénzügyi támogatása.
  5. Hasonló profilú intézményekkel kapcsolattartás, gyógyászati módszerek, gyógykezelési eljárások tapasztalat cseréje.
  6. Oktatási, továbbképzési programok kidolgozása.
  7. A gyógyfürdőkórház szervezeti, szakmai, technikai, irányítási, fejlesztési és gazdálkodási tevékenysége korszerűsítése érdekében koncepciók, programok kidolgozása, ezek támogatása.

 

Pályázók számára fontos tudnivaló:
A támogatási kérelem beadásával a pályázó elfogadja, hogy a számára megítélt összeg után a Batthyány-Than Alapítvány felé fenntartási kötelezettséget vállal. Ez 50 000 Ft-ot meghaladó összeg esetén félév, 100 000 Ft-ot meghaladó összeg esetén egy év alkalmazotti viszonyt jelent a Zsigmondy Vilmos Harkányi Győgyfürdőkórház NKft.-ben, melyet a pályázat pozitív elbírálásától kezdve számít a kuratórium. A megítélt összegeket a Batthyány-Than Alapítvány évente összesíti. Amennyiben ezt a kitételt a pályázó megszegi, az évente összesített támogatói összeg részarányos visszafizetését vonja maga után.

 

Kontakt: bta.harkany@gmail.com